MANDAGSMESSE 12. november kl. 19.00

MANDAGSMESSE 12. november kl. 19.00

Gjest er generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå

Velkommen til Mandagsmesse den 8. oktober kl. 19.00. Kveldense gjeste er generalsekretær i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) Ann-Magrit Austenå.  Som vanlig er det Nils-Tore Andersen som intervjuer. Vi gleder oss til å høre hva Austenå har å fortelle!

Forøvrig i messen blir det de vanlige elementene med bønnevandring, salmesang, innholdsrik liturgi, nattverd, m.m. Her er det bare å komme!