Menighetsrådets møter

Menighetsrådets møter

Møtene i menighetsrådet er åpne for alle som vil følge behandlingen av sakene.

Menighetsrådet møtes vanligvis tre til fem ganger hvert halvår, møtestart er kl. 19.00.
Skårer menighetsråd avholder sine møter i kirkens administrasjonslokaler i Lørenskog Hus.

Møteplan for Skårer menighetsråd

2018:
16. januar - møtebok
13. februar - møtebok
13. mars - møtebok
8. april (menighetens årsmøte) - Årsmelding Skårer menighet - årsmelding Lørenskog kirkelige fellesråd - protokoll
8. mai - møtebok
9. oktober
13. november
11. desember

2017:

10. januar - møtebok
7. februar - møtebok
14. mars - møtebok
2. april (menighetens årsmøte) - referat - årsmelding for 2016, Årsmelding 2016 for Lørenskog kirkelige fellesråd
2. mai - møtebok
13. juni - møtebok
12. september - møtebok
10. oktober - møtebok
14. november - møtebok
12. desember - møtebok