MØTESTED KIRKEN 25 ÅR !!

MØTESTED KIRKEN 25 ÅR !!

Jubileumsgudstjeneste 5.desember kl. 18.30 i Fjellhamar kirke

Onsdag 5. desember 2018 kl. 18.30 møtes vi i Fjellhamar kirke til  jubileumsgudstjeneste."Møtested kirken" er 25 år, og det må vi feire! «Syng med oss»- koret  deltar og ”Vasshjulet tut og blæs” spiller.  Sang og musikk blir det også ved Anne Marte Slinning og Alf Knutsen. Og som vanlig blir det allsang, enkel liturgi, preken og lystenning.

Etter gudstjenesten er det hyggelig kirkekaffe med markering av jubiléet! 

V E L K O M M E N !

Kontaktperson:
Diakon Kari Stray Nordberg, mobil: 93 08 46 48