Gudstjenester

Gudstjenester

Skårer menighet har et rikt og variert gudstjenestetilbud.

Vi har vanlige gudstjenester kl. 11.00 på søn- og helligdager, egne dåpsgudstjenester i Lørenskog kirke om lag en søndag i måneden, kveldsgudstjenesten SK1900 og tre ganger hvert semester kan du delta på Mandagsmesse. På torsdager er det ungdomsgudstjeneste som avslutning på kvelden i Klubben.

I samarbeid med andre menigheter på Nedre Romerike arrangerer vi gudstjenester særskilt tilrettelagt for mennesker med funksjons- eller utviklingshemming: Møtested kirken.
Disse finner som regel sted i Øvre Rælingen kirke. Før jul og før påske invitererer vi beboerne ved sykehjemmene i Lørenskog til gudstjeneste i kirken, med enkel servering i forkant.

Oversikt over våre gudstjenester finner du i kalenderoversikten på forsiden sammen med annet som skjer i Skårer menighet.